Skip to main content

Et tilbud til elever som har behov for å være i et lite skolemiljø med stor grad av oversiktlighet og trygghet

Steinerskolen på Skjold, Helsepedagogisk videregående avdeling er et alternativt videregående opplæringstilbud for ungdom som av ulike grunner ikke finner seg til rette i, eller kan nyttiggjøre seg av et ordinært videregående opplæringstilbud. Skolen er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning og Læreplan for Steinerskolen. Med utgangspunkt i denne læreplanen gir skolen særskilt tilrettelagt opplæring.