Et tilbud til elever som har behov for å være i et lite skolemiljø med stor grad av oversiktlighet og trygghet

Steinerskolen på Skjold, Helsepedagogisk videregående avdeling er et alternativt videregående opplæringstilbud for ungdom som av ulike grunner ikke finner seg til rette i, eller kan nyttiggjøre seg av et ordinært videregående opplæringstilbud. Skolen er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning og Læreplan for Steinerskolen. Med utgangspunkt i denne læreplanen gir skolen særskilt tilrettelagt opplæring.

 • Steinerskolen på Skjold, videregående skole

  Postadresse:
  Harald Skjoldsveg 32,
  5236 RÅDAL

  Besøksadresse:
  Harald Skjoldsveg 50,
  5236 RÅDAL

 • Felleskontor

  55 11 23 90
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Rådgiver

  55 11 23 93

Følg oss på sosiale medier

© Steinerskolen på Skjold - Videregående skole

Utviklet av gaul.no